Kontakt

 • VIA FLEX, s.r.o.
 • Nádražná 33
 • 909 01 Skalica
 • Mobil: 0917 520 283
 • tel/fax: 034 664 4320
 • Mail: viaflex@viaflex.sk
 • IČO: 44259867
 • IČ DPH: SK 2022637969
 • Zápis v OR Okr.súdu Trnava, Odd.:Sro, Vl. č.:22225/T
 • Kontaktná osoba: Dária Janovičová

O Nás

Spoločnosť VIAFLEX s.r.o. bola  založená v roku 2008 v Skalici. Vzhľadom na dlhodobé skúsenosti našich vedúcich pracovníkov pri výstavbe, údržbe a správe stavebných objektov prevažne z oblasti inžinierskeho staviteľstva sme za priestor pre naše profesionálne aktivity zvolili špeciálne stavebné práce. V tejto oblasti sme pripravení sa venovať opravám a rekonštrukciám stavebných konštrukcií, prevažne v rámci inžinierskych stavieb ako vozoviek, mostov, vodohospodárskych objektov ale aj občianskych a pamiatkových objektov. Našim cieľom je dopĺňať ponuku veľkých stavebných spoločností a aj samostatne realizovať technicky technologicky náročné práce v oblasti modifikovaných asfaltových materiálov, diamantového rezania a vŕtania, injektážnych prác, sanácií betónových a železobetónových konštrukcií a zosilňovania stavebných konštrukcií.

Pre realizáciu prác máme k dispozícii cca 10-15 spolupracovníkov a potrebné strojné zariadenia a dopravné prostriedky. Naši pracovníci sú odborne vzdelávaní a pravidelne preškolovaní jednak dodavateľmi strojných zariadení a materiálov pre zabezpečenie čo najvyššej kvality diela ako aj v oblasti bezpečnosti práce a požiarnej ochrany.

Pri realizácii prác spolupracujeme s poprednými európskymi dodávateľmi strojných zariadení a stavebnej chémie a pre zabezpečenie vysokej  kvality odovzdávaných prác zavádzame a aplikujeme systém riadenia kvality ISO 9001.

Ponuka prác

 • pružné povrchové asfaltové dilatácie
 • utesňovanie mostných konštrukcií
 • oprava divokých trhlín na asfaltových komunikáciách
 • utesňovanie špár cementobetónových vozoviek
 • všetky druhy diamantového rezania a vŕtania – rezačkou špár, stenovou pílou, lanovou pílou a jadrovou vŕtačkou
 • kotevné a upevňovacie práce
 • statické opravy suchých trhlín betónových konštrukcií
 • utesňovanie mokrých trhlín a dilatačných špár
 • odstraňovanie vlhkosti v murivách priemyselných, obytných a kultúrnych stavieb
 • nátery stavebných konštrukcií
 • opravy poškodených povrchov a lokálnych porúch betónových konštrukcií
 • zosilňovanie konštrukcií uhlíkovýcmi a oceľovými lamelami

V prípade záujmu o spoluprácu nás kontaktujte na vyššie uvedených telefónnych číslach alebo mailom.